Texas Hold´emi reeglid

Flopp - teine panustamisvoor

Pärast seda, kui esimene panustamisvoor on lõppenud, jagatakse lauale esimesed kolm ühiskaarti. Seda nimetatakse "flopp".

Turn - kolmas panustamisvoor

Kui teises panustamisvoorus on kõik panused tehtud, siis jagatakse lauale neljas ühiskaart. Seda nimetetakse "turn". Algab panustamisvoor, mida alustab diilerist lähimal vasakul istuv endiselt käes osalev mängija.

River - neljas panustamisvoor

Kui kolmandas panustamisvoorus on kõik panused tehtud, siis jagatakse lauale viies ja viimane ühiskaart. Seda nimetatakse "river". Nüüd algab viimane panustamisvoor, mida taas alustab buttonist lähimal vasakul asuv mängija.

Kaartide avamine (The Showdown)

Viimase panustamisvooru lõppedes peavad kõik mängijad moodustama parima viiest kaardist koosneva pokkeri käe, mille juures võib kasutatada oma kahte taskukaarti ja viite ühiskaarti. Nüüd peavad kõik endiselt käes osalevad mängijad oma kaardid avama, et oleks võimalik tuvastada parim käsi. Mängija, kelle käsi on kaartide avamisel tugevaim, võidab panga.

Kui samasugune võitev käsi on rohkem kui ühel mängijal, siis pank jagatakse vastavalt. Seda nimetatakse "split pot" (jagatud pank). Kui mängitav käsi on lõppenud, siis enne järgmise käe algust liigub diileri nupp ühe positsiooni võrra vasakule. 


Eelmine lehekülg 1 |  2  | 3 Järgmine lehekülg