Šansid ja oudid

Varjatud oudid

Vaatleme varjatud oute, mida on raske märgata, sest nad ei tugevda otseselt sinu kätt, kuid vähendavad vastase käe väärtust.

  • Näide:

Sinu vastasel on ja sinul on . Lauale on tulnud . Sind ei aita nüüd ainult üks kahest allesjäänud ässast, vaid ka iga kolmest allesjäänud kuningast või ka kolm allesjäänud kümmet. Seega on sul kaheksa outi ja kuus neist on varjatud. Miks see nii on? Laud paardub, kui tulema peaks veel üks kuningas või kümme, misjärel on sul kaks paari. See on tugevam kui sinu vastase kaks paari.

  • Üks näide veel:

Sul on ja sinu vastasel on . Lauda tuleb . Sulle ei anna kõrgemat kahte paari nüüd mitte ainult allesjäänud kolm ässa ja kolm kuningat, vaid sulle annavad abi ka kõik kuued ja viied. Seda põhjusel, et kuue või viie saabudes on laual kaks paari, mis on mõlemad kõrgemad vastase taskukolmedest. Seejärel otsustab käe saatuse viies kaart ehk kikker. Sinu äss on parim võimalik kikker, seega on sul 12 outi ja kuus nendest on varjatud.

Kuid mis juhtub siis, kui oled tõmbel samaaegselt vastasega? Kuidas see mõjutab oute?

Kasutud oudid

Edasijõudnud mängijad ei arvuta lihtsalt oma oute - nad küsivad endalt, milline käsi võib vastasel olla ja kas mõni kaartidest, mida nad loodavad tulemas näha, võib samuti tõmbel olevale vastasel anda veelgi tugevama käe.

  • Vaatleme veelkord rea tõmbega näidet:

Sul on ja floppi tuleb . Sa oled arvestanud, et sul on kaheksa outi (neli ässa ja neli üheksat).

Kuidas muutuvad sinu oudid juhul, kui ühel vastastest on käes kaks ärtut, näiteks ja tal on seega masti tõmme? Nüüd annaks kaks sinu outidest - ja vastasele tugevama käe ka siis, kui sina püüad oma rea. Sellisel juhul pead sa mõlemad kaardid oma outidest maha arvama. Järelikult on sul ainult kuus outi, mis vähendab oluliselt sinu võiduvõimalusi käe võitmisel.

Üldiselt peaksid sa outide mahaarvamisel võtma pigem pessimistlikuma joone - parem on maha arvata üks out vajalikust rohkem kui üks out vähem kui peaks!


Eelmine lehekülg 1 |  2  | 3 | 4 Järgmine lehekülg