Privaatsuspoliitika

Sinu privaatsus internetis on Rational Instructional Services Ltd. (siinkohal viidatud kui "IntelliPoker" või "meie") jaoks, kes omab ja hoiab töös aadressil www.intellipoker.com ( "Sait") olevat internetilehekülge, väga tähtis.

Me hoiame sinu isiklikku informatsiooni, mida me kogume sulle võimalikult hea teeninduse pakkumiseks Saidil, konfidentsiaalsena. Informatsiooni kaitsmiseks kasutame me esmaklassilist tarkvara ning riistvara lahendusi, tehnikat, meetodeid ning protseduure.
 
Käesoleva Privaatsuspoliitika eesmärk on selgitada sulle, kuidas me kogume, saame, säilitame, kasutame ning kaitseme sinuga seotud informatsiooni ning millised on sinu õigused seoses selle informatsiooniga.

1. Millist informatsiooni ja millistel tingimustel kogutakse

Registreerudes Saidil, annad sa IntelliPokerile õigused edastada Rational Entertainment Enterprises Limitedile (siinkohal viidatud kui "PokerStars"), mis on IntelliPokeri partnerkompanii ning milline omab ja hoiab töös aadressil www.pokerstars.eu ( "PokerStarsi sait") toimivat internetilehekülge, kõik sinuga seotud isikliku informatsiooni, mille on kogunud IntelliPoker. Samuti annad sa õiguse PokerStarsile edastada IntelliPokerile kogu sinu personaalse informatsiooni, mille on kogunud PokerStars.

Me võime kasutada sinu isiklikku informatsiooni selleks, et saata sulle aeg-ajalt informatsiooni turniiride ja uudiste kohta ning osutada sulle klienditoe teenust. Kui sa ei soovi enam meie uudiskirju saada, siis võid nende saatmise peatada, kui järgid igas uudiskirjas toodud vastavaid juhiseid.

IntelliPoker võib avalikustada järgneva informatsiooni Saidil ("IntelliPokeri liikmed") registreerunud liikmete kohta teistele Saidi kasutajatele (registreeritud või mitte) IntelliPokeri liikme avaliku profiilina: IntelliPokeri liikme kasutajatunnus; kuupäev, millisel IntelliPokeri liige registreerus Saidil; aeg, millal IntelliPokeri liige logis viimati Saidile; IntelliPokeri liikme elukohariik; IntelliPokeri liikme valitud pilt; IntelliPoker liikme isiklik pilt; IntelliPokeri liikme  "sõnum" teistele kasutajatele ja ka IntelliPokeri liikme turniiride tulemused ning staatus PokerStarsi Saidil.

2. Konfidentsiaalsus

IntelliPoker teeb tõsiseid jõupingutusi, et kaitsta IntelliPokeri liikmete kohta kogutud isikliku informatsiooni konfidentsiaalsust ning ei luba teadlikult kellelgi väljaspoolt IntelliPokerit sellele informatsioonile ligi, välja arvatud IntelliPokeri liige või nagu on kirjeldatud selles Privaatsuspoliitikas. IntelliPoker on teinud olulisi investeeringuid oma serverisse, andmebaasi, varukoopiatesse, tulemüüri ning krüptimistehnoloogiasse, et kaitsta IntelliPokeri poolt kogutud informatsiooni.
 
Kõik IntelliPokeri töötajad peavad kinni pidama selle Privaatsuspoliitika tingimustest. See Privaatsuspoliitika näeb ette, et töötajad peavad IntelliPokeri liikmete informatsiooni hoidma rangelt salajasena. See kohustus on töötajal ka siis, kui ta meie Kompaniist lahkub.

Ka sina pead andma oma panuse oma informatsiooni kaitsmiseks. Sinu IntelliPokeri liikme salasõna on konfidentsiaalne ning sa ei tohi seda kellelegi avalikustada ega kättesaadavaks teha.

3. Konfidentsiaalsuse piirid

Seadusekohane informatsiooni avalikustamine: vastavalt kehtivatele seaduslikele ja turvalisuse tingimustele, võidakse IntelliPokerilt teatud asjaolude korral nõuda IntelliPokeri liikmete informatsiooni. IntelliPoker teeb parimad jõupingutused, et sellist avalikustamist esineks võimalikult harva. Avalikustamine tuleb kõne alla juhtumeil, mil: IntelliPoker usub, et see on vajalik vastuseks kohtukutsele, orderile või mõnele muule seaduslikule protseduurile või kui on kindlasti vajalik tuvastada, võtta ühendust ja viia läbi juriidiline tegevus isikute suhtes, et säilitada IntelliPokeri õigused. Samuti on meil õigus ja sina volitad meid esitama sinu kohta informatsiooni IntelliPokeriga seotud kolmandale osapoole, kui me peame seda vajalikuks seoses pettuse, intellektuaalse omandi rikkumise, piraatluse või muu ebaseadusliku tegevuse uurimisega.

4. Kes saab sinu informatsiooni?

Lisaks seaduslikult nõutud avalikustamisele, nagu on selgitatud ülalpool, avalikustame me sinu kohta käivat informatsiooni ka PokerStarsile ning me võime seda avalikustada ka meie töötajatele või IntelliPokeriga seotud teiste kompaniide töötajatele. Samuti kolmanda osapoole teenusepakkujatele, kes kasutavad sinu isiklikku informatsiooni, et osutada meile sinu IntelliPokeri liikmelisusega seotud teenuseid. Kõik sinu informatsiooni saavad isikud peavad kinni pidama andmekaitse seadusest ning hoidma sinu isiklikku informatsiooni salajasena.

5. Sinu õigused seoses sinu informatsiooniga

Võid meile igal hetkel kirjutada, et saada koopia oma isikuandmetest ning seal vajadusel sisse viia parandusi. Vajaduse korral võid lasta oma isiklikku informatsiooni kustutada, vähendada, parandada või täiendada. Meiega kontakteerumiseks seoses sinu informatsiooniga, saada palun e-kiri: support@intellipoker.ee. Me võime kehtestada väikese tasu, et katta nõudega seotud administratiivkulusid.

6. Küpsised

Kui sa külastad Saiti, siis võime me sulle saata ajutise küpsise. Küpsis on ainult teksti sisaldav infoosa, mis asetub sinu arvuti küpsiste faili, et me saaksime aru, kes sa oled, kui sa uuesti Saiti külastad. Me võime küpsiste poolt tekitatud informatsiooni kasutada statistiliste andmete kogumiseks meie veebilehe kasutamise kohta. Sa ei ole kohustatud meie küpsiseid vastu võtma ning sul on võimalus küpsiseid aktsepteerida või neist keelduda läbi oma veebilehitseja sätete kohandamise. Palun vaata www.cookiecentral.com/faq, kui vajad edasist informatsiooni selle kohta, kuidas küpsiseid paigaldada, kasutada või kustutada.

7. Privaatsuspoliitikaga nõustumine

Registreerudes Intellipokeris või kasutades Saiti ilma eelneva registreerimiseta, nõustud sa käesolevas PRIVAATSUSPOLIITIKAS toodud tingimustega. Aeg-ajalt võime me seda Privaatsuspoliitikat uuendada ning soovitame sul regulaarselt see üle vaadata. Sinu jätkuv IntelliPokeri teenuste kasutamine tähendab nõustumist selle Privaatsuspoliitikaga ning kõigi uuendustega. Meie Kasutustingimused on ülimuslikud kõigi käesoleva Privaatsuspoliikaga seotud vaidluste korral.

8. Kes me oleme?

Rational Services Limited (RSL)
Douglas Bay Complex
Kind Edward Road
Onchan
IM3 1DZ
IoM