Flopi eelne mäng Limit Hold´emis

See artikkel juhib tähelepanu olulistele aspektidele, mis on seotud flopi eelse mänguga Limit Hold'emis. Üldiselt on panustamisvoor enne floppi Limit Hold'emis kõige lihtsam, sest stardikäte tabel (SHC, vaata allpool) aitab sind kõige olulisemate otsuste tegemisel, täpsemalt öeldes selle juures, milliseid käsi peaksid sa üldse mängima.

Stardikäte tabelis toodud soovituste järgimine on kindlasti hea mõte. Samas on aga oluline mõista flopi eelse mängu põhitõdesid. See võimaldab sul langetada häid otsuseid, kui sul ei juhtu stardikäte tabelit olema käepärast. Kaalumist väärib ka standardsest strateegiast kõrvalekaldumist erilistes olukordades või siis, kui sinu vastased on prognoosimatud. Enne floppi peaksid sa silmas pidama järgmiseid kriteeriume:

 1. Sinu käe kvaliteet
 2. Sinu positsioon lauas
 3. Käes osalevate mängijate arv
 4. Kas panust on tõstetud või mitte?
 5. Sinu flopi järgse mängu tugevus
 6. Sinu vastaste oskused

1. Sinu käe kvaliteet

On väga oluline mängida tugevate kätega ja loobuda nõrkadest. Seda põhjusel, et tugevate kätega on hoopis lihtsam mängida kui nõrkadega.

Marginaalsete kätega (käed, millel on kergelt positiivne või negatiivne eduootus) võid sageli sattuda olukordadesse, kus pead langetama väga raskeid otsuseid. Seepärast peaks juba algselt järgima stardikäte tabelit. Selle abil võid vältida kalliste vigade tegemist. Aeg-ajalt võid põhistrateegiast kõrvale kalduda, kuid mitte enne, kui oled väga hästi kursis flopi eelse mängu põhitõdedega Limit Hold'emis.

2. Sinu positsioon lauas

Sinu positsioonil pokkerilauas on Texas Hold´emis umbes samaväärne tähtsus sinu taskukaartidega. Kui oled heas (hilises) positsioonis, siis informatsiooni mõttes on sul väga suur eelis. Omades head positsiooni, võid vältida panuste kaotamist siis, kui sul on halb käsi ning samas sa võidad rohkem siis, kui sul on tugev käsi.

Limit Hold'emis peaksid sa varases positsioonis mängima väga kinniselt ehk mängima ainult tugevaid stardikäsi.

3. Käes osalevate mängijate arv

Mängijate arv omab käe käigus tehtavatele otsustele sageli määravat kaalu. On soovitatav, et mängiksid väikseid paare ja samast mastist ühendkaarte (kaks samast mastist seotud kaarti, näiteks või ) siis, kui mängid käes mitme vastase vastu. Samal ajal on suuri ässasid parim mängida siis, kui sul on ainult üks või kaks vastast.

4. Panust on/ei ole tõstetud

Lisaks vastaste arvule sõltub stardikäe kvaliteet ka sellest, kas panust on juba tõstetud või mitte. Tõste annab märku, et sinu vastasel on tugev käsi ja see teeb selliste käte nagu , ja mängimise hoopis raskemaks, sest liialt sageli oled sa domineeritud selliste käte poolt nagu või . See vähendab sinu käe võitmise võimalusi oluliselt.

5. Sinu flopi järgse mängu tugevus

Enne floppi on tähtsaim moment kasumlike stardikäte mängimine. Kui oled oma vastasest parem pärast floppi mängija, siis saavutad lisaedu. Seega on käed, millest sa muidu loobuksid, samuti kasumlikult mängitavad. Mida paremini sa suudad flopi järgselt mängida, seda rohkem käsi võid mängida. Seda põhjusel, et oled hiljem käes võimeline vältima kalleid vigu, mis algajatele läheb sageli maksma palju raha. Professionaalne mängija suudab maksimeerida marginaalsete stardikäte kasumlikkust  läbi hea flopi järgse mängu, milleks vähemkogenud mängija ei ole võimeline. Siiski ei tohiks sa siin otsustes liiga vabaks minna. Isegi parimad mängijad peaksid üldjoontes ikka järgima kinnist strateegiat. Pikas perspektiivis ei ole isegi professionaalsed mängijad võimelised väga nõrku käsi kasumlikult mängima. Selle asemel suudavad nad hoida kaotused võimalikult väiksena.

6. Sinu vastaste oskused

Mida madalam on sinu vastaste oskuste tase, seda kergem on sul võita. Niimoodi saab mõnesid käsi mängida nõrkade vastaste vastu, kuid samas tuleks nendest kätest loobuda keskmiste ja heade mängijate vastu. Põhiline idee sarnaneb punktile 5. Kui vastane teeb sageli pärast floppi kalleid vigu, siis võid lõigata sellest kasu ning mängida ka nõrgemaid käsi. Kui kordame siinkohal uuesti - sa ei tohiks seda vabadust kuritarvitada.

Alguses peaksid sa mängima ainult laudades, kus on kümme (või üheksa) istekohta ning laud peaks olema võimalikult täis. See annab sulle rohkem aega ja võimalusi heade stardikäte ootamiseks.

Järgneb stardikäte tabel baseerub laual, milles on üheksa mängijat. Kui mängijaid on vähem kui üheksa, siis on otsuste tegemine komplitseeritum ning algajatel võib sellega probleeme olla. Kui lauda peaks aga jääma vähem kui kaheksa mängijat, siis on sinu jaoks õige aeg lauast lahkumiseks.

Nüüd siis stardikäte tabel Limit Hold'emi kohta (sa omad taskupaari):

Starting hand - stardikäsi; position - positsioon; early - varane; middle - keskmine; late - hiline; small blind - väike pimepanus; big blind - suur pimepanus; pot unraised - panust ei ole tõstetud; pot raised - panust on tõstetud; symbol meanings - sümbolite tähendused; fold - loobu; check - passi; call - maksa; raise - tõsta; reraise - tee ületõste

Võid alla laadida stardikäte tabeli.

Kuidas tabelit lugeda:

 • Jaotuses "unraised" olev informatsioon kehtib siis, kui enne sinu tegutsemiskorda ei ole keegi tõstnud. "Raised" all olev info kehtib siis, kui enne sind on panust tõstetud.
 • Kui toimunud on tõste ja ületõste, siis peaksid mängima ainult käsi, mille juures on "re-raise" sümbol.
 • Kui me oleme juba käes, siis maksame me alati meie tagant tulnud tõstet.
 • Call: Maksame.
 • Call 1, 2, 3, jne: Me maksame, kui enne meid on sisenenud vastav arv või rohkem mängijaid, vastasel juhul loobume. Kui toimunud on tõste, siis ei oma tähtsust, kas enne on keegi maksnud ja siis tuli tõste või vastupidi.
 • Raise: Me tõstame.

   

 • Raise 0, 1, 2, jne: Me tõstame, kui enne meid on sisenenud vastav arv või vähem mängijaid, vastasel juhul me maksame (siinkohal tähendab raise 0, et me tõstame ainult siis, kui enne meid ei ole keegi maksnud).
 • Re-raise: Me tõstame või teeme ületõste nii sageli kui võimalik.
 • Check: Me passime. See on võimalik ainult siis, kui oleme suurel pimepanusel ja keegi ei ole tõstnud.

Stardikäte valik on Limit Hold'em pokkeris ülimalt suure tähtsusega. Sellel põhjusel peaksime esialgu rangelt kinni pidama soovitustest, mis on toodud stardikäte tabelis. Kui peame silmas ka oma positsiooni, käes osalevate mängijate arvu ja vastaste tugevust, siis ei tohiks flopi eelne panustamisring tekitada probleeme.